🦉 Els ARTICLES en català | Domina’ls!

Saps què és un ARTICLE? Quins TIPUS d’articles hi ha? Què són els articles DETERMINATS i INDETERMINATS? Quan s’apostrofen i
quan es contrauen? ✨ En aquest vídeo resolc tots els teus dubtes! 📑 Guia articles: https://bit.ly/articlesguia 📑 Exercicis d’articles: https://bit.ly/articlesexercicis ✔【Llistes de reproducció】 ⏩ Barbarismes: https://bit.ly/llistabarbarismes ⏩ Curs de redacció gratuït: https://bit.ly/cursredacciocat ⏩ Píndoles lingüístiques: https://bit.ly/pindolescat ⏩ Guies d’ortografia i gramàtica: https://bit.ly/guiescat ⏩ Eines lingüístiques: https://bit.ly/llistaeines ⏩ Verbs: https://bit.ly/verbscatalans ⏩ Ortografia exprés: https://bit.ly/ortoexpres ⏩ Treballs acadèmics: https://bit.ly/treballacademic 00:25 Què és un article i un determinant? 02:01 Tipus d’articles 03:35 Articles definits i indefinits 5:47 Apostrofació dels articles 07:34 Contraccions 9:17 Exercicis d’articles 📚 Llibres per nivells per aprendre català: https://bit.ly/llibresaprendrecatala ✔ CONTACTE: info@correccioencatala.cat ⇨ Web: http://bit.ly/CorreccióenCatalà ⇨ LinkedIn: http://bit.ly/LinkedInNMtraducciones ⇨ Instagram: https://bit.ly/instagramparlemdescriure