01 – Alcans lineals – QO bàsica

Formulació i nomenclatura bàsica dels alcans lineals