02 – Alquens lineals – QO bàsica

Formulació i nomenclatura bàsica dels alquens lineals.