06 – Derivats halogenats dels hidrocarburs – QO bàsica

Formulació i nomenclatura bàsiques dels derivats halogenats dels hidrocarburs.