07 – Hidrocarburs aromàtics – QO bàsica

Formulació i nomenclatura bàsiques dels hidrocarburs aromàtics.