08 – Alcohols i fenols – QO bàsica

Formulació i nomenclatura bàsiques d’alcohols i fenols.