09 – Èters – QO bàsica

Formulació i nomenclatura bàsiques dels èters.