📁 Veure tots

3 Bust de Joan Abelló

Descobrir Joan Abelló com a personatge a partir d’un bust de Francesc Anglès (1975)