📁 Veure tots

30.- calcula els mols de Ca CO3. Rendiment 80 percent

SOLS 08-Act-1BAT-reaccions.quimiques.doc Calcula els mols de CaCO3 necesaris per formar 5 mols de CO2 si suposem un rendiment
de la reacció del 80 per cent