📁 Veure tots

4d6 – Las Máscaras de Nyarlathotep || 1×04 – Terror nocturno

La investigación de la secta lleva al grupo a un punto límite. La amenaza crece mientras las vidas de algunos
investigadores penden de un hilo. La recerca de la secta porta al grup a un punt límit. L’amenaça creix mentre les vides d’alguns investigadors pengen d’un fil. I recorda que pots donar-nos suport a: ■ Patreon: https://www.patreon.com/4dausde6/membership Pots trobar-nos a: ■ Instagram: https://www.instagram.com/4dausde6/ ■ Twitter: https://twitter.com/4dausde6 ■ TikTok: https://www.tiktok.com/@4dausde6