📁 Veure tots

6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei (resum)

Vídeo resum de la taula rodona “Com consolidar l’aprenentatge servei al territori? Estratègies des de l’administració” de la 6a Jornada
d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei, amb la participació de Gené Gordó, subdirectora General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa; Rafael Homet, diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona; Judith Rifà, tècnica de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona; Jaume Graells, regidor d’Educació de L’Hospitalet de Llobregat. De la mà de Josep Maria Esquirol, professor de filosofia de la Universitat de Barcelona, vam tenir una la mirada filosòfica al voltant de la comunitat, la formació i el reconeixement. Va moderar l’acte Laura Campo, coordinadora de projectes de la Fundació Jaume Bofill. Per a més informació: http://www.aprenentatgeservei.cat, http://www.fbofill.cat/agenda/6a-jornada-dintercanvi-dexperiencies-daprenentatge-servei @apscatalunya, #aps, #aprenentatgeservei, #JornadaAPS Com es concreta l’aprenentatge servei en els centres educatius i les entitats socials? Quines estratègies d’impuls i extensió s’estan desenvolupant en el nostre país? Per què l’aprenentatge servei és un model replicable i d’èxit en diferents àmbits i etapes educatives? Quins factors ho fan possible? Quines bones pràctiques són les més inspiradores i què podem aprendre d’elles? Quins reptes plantegen? Quins criteris són claus per la seva avaluació? En aquesta 6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’APS es va voler augmentar el bagatge experiencial, relacional i de coneixement dels participants. A partir de la reflexió sobre aspectes del nostre context actual que incideixen i condicionen l’encaix educatiu i social; la presentació d’experiències educatives d’aprenentatge servei reeixides; i l’anàlisi i el debat sobre processos d’implementació i desenvolupament d’aquestes en el nostre territori. També hem volgut facilitar l’intercanvi fluït entre persones i institucions que se senten identificades amb aquesta manera de pensar i enfocar l’educació, per nodrir i fer créixer la xarxa APS.