📁 Veure tots

7a Jornada Magnet: l’aliança de l’escola Samuntana amb l’Institut de Paleontología i el Parc Taulí

Patrícia Rey i Concho Lobillo, mestres de l’equip directiu de l’escola Samuntada (Sabadell) han compartit l’experiència de canvi “L’aliança entre
l’escola Samuntada amb l’Institut Català de Paleontologia i el Parc Taulí” a la 7a Jornada Magnet. La trobada virtual ha esdevingut un espai d’intercanvi i reflexió virtual entre un miler de mestres i professorat dels centres que participen al programa de transformació educativa. El programa Magnet té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu en aliança amb una institució d’excel·lència. Aquesta aliança ha de permetre al centre desenvolupar un projecte innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. Per a més informació sobre el programa: http://magnet.cat/​​ https://twitter.com/aliancesmagnet