📁 Veure tots

Accents diacrítics 2017 (3)

Memoritzem ràpidment les paraules que duen accent diacrític.