📁 Veure tots

Anestesiologia. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

El servei d’Anestesiologia, Reanimació i Clínica del Dolor compta amb 25 facultatius i 3 residents per any. El servei realitza
formació a totes les especialitats medicoquirúrgiques excepte cirurgia cardíaca i neonatal, que es complementa a l’Hospital Universitari de Bellvitge. Com a factor diferencial amb altres centres acreditats per a la docència, la plantilla del servei compta amb un professor titular universitari i tres professors associats, que imparteixen docència en assignatures troncals de l’especialitat de la UdL. El cap de servei i professor titular és també Director de l’Aula d’Habilitats i Centre de Simulació de la UdL, centre que visiten més de 200 postgraduats de tot el país per a realitzar cursos de formació en simulació clínica en anestèsia. Tots els residents es beneficien d’aquestes facilitats de formació i col·laboren amb la docència al pregrau. Institut Català de la Salut