📁 Veure tots

Canvi Pla Horitzontal – AXONOMETRIA – Moviments – Dièdric directe

En aquest vídeo s’explica com fer un canvi de pla horitzontal d’un canvi de pla vertical. També equivaldria a fer
un canvi de pla horitzontal d’una figura que no té les cares paral·leles al pla vertical. El concepte de canvi de pla és com si nosaltres giréssim al voltant del volum i el projectéssim en un altre pla, depenent del canvi de pla que fem, aquest serà horitzontal o vertical. IMPRESCINDIBLE!! entendre bé el cos geomètric que anem a representar, si no sabem veure el volum, RECOMANACIÓ…. dibuixeu una petita axonometria a un costat que no molesti i dibuixeu totes les arestes, vistes i ocultes, US AJUDARÀ MOLT. PROCEDIMENT: El procediment d’un canvi de pla vertical és el mateix que el d’un canvi de pla vertical, amb la diferència que la nova vista que obtindrem estarà relacionada (rectes de correspondència) amb un pla vertical i les dades que hem de transportar a cada punt són els allunyaments. IMPORTANT!! Totes les longituds que transportem sempre es fa sobre una línia de correspondència entre projeccions del mateix punt. A mesura que anem tenint els punts anem traçant les arestes que els uneixen. VISTES I OCULTES: Per veure què és el primer que veiem, sempre hem de mirar el canvi de pla des del costat oposat a la vista de referència, en aquest cas el pla vertical. Mirem quines són les arestes que es veuen primer i les cares que comparteixen aquestes arestes sempre es veuran, qualsevol aresta que creui aquestes cares no es veurà. Potser que us mireu el vídeo i a veure si ho enteneu. Us deixo l’Índex: ÍNDEX: 00:00 Canvi de pla horitzontal 00:37 Què veurem al fer el canvi de pla? 01:02 Escollim la direcció del canvi de pla 01:19 Axonometria del volum 02:19 Definim la línia de referència 03:10 Dades a transportar….. allunyaments. 04:00 Línia de referència de la PH que tenim inicialment 04:24 Definim els allunyaments de TOTS els vèrtexs. 05:03 Què veig? fent aquest canvi de pla? 05:17 Transportem el primer punt 08:29 Dibuixem la primera cara 17:30 Donem valor de línia a la solució obtinguda 17:40 IMPORTANT!! En dièdric representem totes les arestes, vistes i ocultes. 18:50 Pintem les cares paral·leles del mateix color 20:05 Resum del què hem fet i de la solució obtinguda Espero que aquests vídeos que us comparteixo us facin servei, si creus que hi ha alguna errada o vols suggerir alguna millora, t’agrairia que em deixis un comentari. Ens veiem pel canal. Josep Iglesias