📁 Veure tots

Carlos Diaz

Carlos Díaz. Comparteix la seva experiència després de 33 anys treballant a l’ICS. Treballa com a transportista de l’Àrea d’atenció
primària Metropolitana Nord com a enllaç entre els diferents serveis. Institut Català de la Salut. 30 anys, 30 veus