📁 Veure tots

Catalan Idiom Compared: To Be Drunk | Easy Catalan 14

WATCH ALL EASY LANGUAGES VIDEOS ABOUT IDIOMS: https://bit.ly/ELidioms BECOME A MEMBER OF EASY CATALAN: https://www.patreon.com/easycatalan SUBSCRIBE
TO EASY CATALAN: http://bit.ly/elsub FACEBOOK: https://www.facebook.com/EasyCatalan/ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/easycatalanvideos/ TWITTER: https://twitter.com/EasyCatalan BECOME A CO-PRODUCER: https://bit.ly/2kyB9nM — ALL EASY CATALAN STREET INTERVIEWS: http://bit.ly/EasyCatalanPlaylist ALL SUPER EASY CATALAN VIDEOS FOR BEGINNERS: http://bit.ly/SuperEasyCatalanPlaylist — Easy Languages is an international video project aiming at supporting people worldwide to learn languages through authentic street interviews and expose the street culture of participating partner countries abroad. Episodes are produced in local languages and contain subtitles in both the original language as well as in English. SUBSCRIBE TO EASY LANGUAGES: http://bit.ly/elsub BECOME A CO-PRODUCER: https://bit.ly/2kyB9nM WEBSITE: http://www.easy-languages.org/ FACEBOOK: http://www.facebook.com/easylanguagesstreetinterviews — Easy Catalan fa vídeos per aprendre català ideals per a estudiants i professors de llengua catalana. Els vídeos són en català, fets per nadius amb subtítols en català i anglès. Easy Catalan makes videos for learning Catalan. Ideal for students and teachers of the Catalan language. The videos are in Catalan, made by native speakers with subtitles in Catalan and English. En aquest vídeo parlem de les diferents expressions i frases fetes que tenim en català per dir que algú està borratxo, begut, ebri, embriac… Ja veieu que en tenim un munt! In this video we talk about different expressions and set phrases that we have in Catalan to say that someone is drunk. There are a lot! Les frases que recollim en el vídeo són: – Anar torrat – Portar o agafar una turca – Anar o estar mamat – Agafar un gat – Anar pet – Parlar castellà o parlar llatí The phrases we show you in the video are: – To go toasted – To carry or pick up a Turk – To get or to be breastfed – To pick up a cat – To get farty – To speak Spanish or to speak Latin A més a més, en aquest vídeo hi participen els companys d’Easy Languages. Una persona de cada equip ens diu la frase feta d’estar borratxo en la seva llengua materna (anglès, alemany, espanyol, italià, suahili, francès, turc, àrab, rus, polonès i grec). Our friends from Easy Languages also take part in this video. One person from each team tells us a set phrase in their native language for ‘to be drunk’ (English, German, Spanish, Italian, Swahili, French, Turkish, Arabic, Russian, Polish and Greek). Moltes gràcies a Easy Polish, Easy Spanish, Easy Greek, Easy Swahili, Easy English, Easy German, Easy Russian, Easy Italian, Easy Arabic, Easy French i Easy Turkish per fer possible aquest vídeo! Thanks to Easy Polish, Easy Spanish, Easy Greek, Easy Swahili, Easy English, Easy German, Easy Russian, Easy Italian, Easy Arabic, Easy French and Easy Turkish for making this video possible! No us perdeu la nostra col·laboració en els vídeos dels altres canals! ;) Don’t miss our collaboration in the other channels’ videos! ;) Quina és l’expressió, frase feta o paraula que fas servir normalment per dir que algú està begut? Quina t’ha sorprès més? En dius alguna altra que no hem dit? En coneixes més? Which expression, set phrase or word do you normally use to say that someone is drunk? Which one has surprised you the most? Do you have any that we didn’t say? Do you know more? Escriu-nos-ho en els comentaris! Write to us in the comments. Nota: Si els entrevistats fan errors, els corregim en els subtítols entre parèntesis. Note: If the interviewees make mistakes, they will be corrected in the subtitles within brackets. *La Patum és una festa popular que se celebra a la ciutat de Berga i que es caracteritza per la presència del foc, la pirotècnia i el bestiari popular. Podeu trobar-ne més informació aquí: http://www.lapatum.cat/ — Location: Berguedà Host/interviewer: Joan and Sílvia Camera and editing: Joan and Sílvia Subtitles: Andreu, Laia and Sophie #learncatalan #easycatalan #easylanguages