📁 Veure tots

Catàleg intervencions no farmacològiques en salut mental atenció primària

Comunicació: Catàleg d’intervencions no farmacològiques en salut mental a l’atenció primària. A càrrec de Ma. Antònia Campo, infermera (Àmbit d’Atenció
Primària Barcelona Ciutat) Jornada de Benchmarking sobre Salut Mental a l’Atenció Primària Barcelona, 8 de novembre de 2011