📁 Veure tots

Col·legi CIDE: Experiment amb globus

Natàlia Cantó, mestra d’anglès d’Educació Infantil, ens ensenya a fer un experiment molt divertit. Sabeu inflar un globus sense bufar
aire? Els més petits gaudiran amb l’experiment, i els grans podeu investigar què ha passat, quina reacció química hem fet per aconseguir-ho.