📁 Veure tots

Com avaluar les competències de la població adulta al llarg de la vida? PIAAC OCDE

PERSPECTIVES INTERNACIONALS D’EDUCACIÓ: Com avaluar les competències de la població adulta al llarg de la vida? A càrrec de
William Thorn, analista sènior de polítiques educatives a la Direcció d’Educació de l’OCDE i cap del projecte PIACC; Òscar Valiente, professor i investigador al Departament d’Educació de la Universitat de Glasgow. Per a més informació: http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1009 http://www.fbofill.cat/index.php #perspectivesbofill La Fundació Jaume Bofill i la Direcció d’Educació de l’OCDE van presentar els resultats de la nova enquesta internacional sobre competències de la població adulta: “The OECD Survey of Adult Skills” (PIAAC). La informació que aporta aquesta enquesta internacional servirà als països per comprendre en quina mesura l’educació pot millorar les competències que les persones necessiten per a la seva vida diària, tant a nivell professional com social i personal. Per contribuir a aquest debat, la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb la Direcció d’Educació de l’OCDE van aprofitar el llançament de la nova enquesta PIIAC sobre competències de les persones adultes per debatre a fons qüestions d’interès per a tota la població com ara: Tots els ciutadans poden llegir i entendre un text? Quines persones tenen més facilitat per desenvolupar-se en ambients tecnològics? El nostre sistema educatiu està responent a les demandes d’un mercat de treball canviant? Per què els joves ho tenen tan difícil per trobar una feina?