📁 Veure tots

Com calcular probabilitats (bàsic)?

Expliquem dues maneres d’interpretar la probabilitat, la freqüencial i la basada en la Regla de Laplace, que ens permeten calcular-la
en situacions senzilles: monedes, daus, ruleta i cartes.