📁 Veure tots

Com crear informes amb Access

Tutorial fàcil per crear un informe senzill a partir d’una taula o d’una consulta d’una base de dades de Microsoft
Access i exportar-lo a PDF. Fem servir d’exemple l’exercici del projecte de COMPETIC 2 del curs 2020-2021.