📁 Veure tots

Com eliminar espais sobrants amb la funció ESPACIOS() RETALLA() TRIM() de l’Excel

Petit tutorial per fer desparèixer, al Microsoft Excel, tots els espais d’una cadena de text excepte l’espai únic que hi
ha d’haver per separar paraules. Fem servir la funció anomenada RETALLA() en català, ESPACIOS() en castellà, TRIM() en anglès. http://ja.cat/videoscompetic