📁 Veure tots

Com es combat la segregació escolar a Banyoles? Anna Roura

Entrevista a Anna Roura Ballell, tècnica d’educació del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, realitzada a Barcelona el 30 d’octubre
de 2017, en el marc de l’acte “”La segregació escolar, gran assignatura pendent a Catalunya”. https://fundaciobofill.cat/agenda/la-segregacio-escolar-la-gran-assignatura-pendent-catalunya L’acte va ser organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació?”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país. https://fundaciobofill.cat/que-funciona-en-educacio-evidencies-la-millora-educativa #EduEvidències