📁 Veure tots

Com és un focus grup de PENTABILITIES?

Una de les claus PENTABILITIES és el feedback que el docent fa amb l’alumne al final de cada cicle. En
aquest moment alumne i docent comparteixen les dades recollides i en treuen conclusions de forma conjunta. I com es fa tot aquest procés de retorn? Com es pot estructurar? Quines eines proposa PENTABILITIES? Troba més informació sobre el programa a: www.pentabilities.com www.suporteducatiu.org