📁 Veure tots

Com fer servir la funció LARGO() LLARG() LEN() per contar caràcters d’un text

Petit tutorial per contar els caràcters d’un text amb a funció LARGO() en castellà, LLARG() o LEN() en anglès. <a
href=”http://ja.cat/videoscompetic” target=”_blank” rel=”nofollow”>http://ja.cat/videoscompetic