📁 Veure tots

Com millorar les expectatives d’èxit de l’alumnat? / Education policy shape students’ ambitions OCDE

PERSPECTIVES INTERNACIONALS D’EDUCACIÓ: “Com millorar les expectatives d’èxit de l’alumnat?” a càrrec de Guillermo Montt, analista de polítiques educatives al
Directorat d’Educació de l’OCDE i coordinador de l’informe “Expectatives acadèmiques: de quina manera les notes i les polítiques educatives determinen els objectius dels alumnes”, Aina Tarabini, professora de sociologia de l’educació de la UAB i Joan Mateo Andrés, president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya. Per a més informació: http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=912 http://www.fbofill.cat/index.php #perspectivesbofill Per què de les noies es tenen més bones expectatives que dels nois? Per què amb el mateix rendiment escolar el nivell socioeconòmic acaba determinant les expectatives de l’alumnat? Què pot fer el professorat per utilitzar les notes de forma efectiva? Com incideixen les expectatives del professorat en l’èxit o el fracàs escolar? En quina mesura aquestes expectatives determinen les trajectòries educatives de l’alumnat? És important assegurar-se que les expectatives formulades pels estudiants són realistes? Els alumnes que esperen obtenir un títol universitari mostren un rendiment significativament millor en matemàtiques o lectura? En molts països les expectatives d’acabar una carrera universitària es corresponen amb el rendiment dels alumnes? Què es pot fer des del sistema escolar? ———————————————————————————————————– HOW MARKS AN EDUCATION POLICY SHAPE STUDENTS’ AMBITIONS – OECD