📁 Veure tots

Com posem em pràctica un lideratge conscient | Formació amb Fil a l’agulla

Xerrada Fil amb la Mireia Parera Puigdomènech i la Sara Carro Ibarra, formadores i facilitadores de Fil a l’agulla. l món
necessita dones, persones trans, no binàries i lesbianes d’arreu i orígens diversos en espais de poder. Necessitem noves formes d’exercir-lo, formes que tinguin el bé comú com a principal motor i guia ètica i que a més siguin eficients. Aquest curs pretén unir persones interessades a liderar (que no siguin home cis, terme que fa referència a aquells individus a qui la identitat de gènere coincideix amb el seu fenotip sexual, sent el transgenerisme el seu oposat) ja sigui en el món de l’empresa, de l’economia social, de la política o dels moviments socials. Persones amb voluntat de posar el seu potencial al servei del canvi de forma sostenible, persones que vulguin prendre el poder per fer un ús completament diferent del què s’ha fet fins ara. El lideratge que canviarà el món ha de tenir característiques diferents del lideratge convencional, colonial, patriarcal, autoritari, capacitista, capitalista i poc creatiu que hem heretat. Perquè aquest nou estil de lideratge sigui inclusiu i accessible, és fonamental que trobi formes de conciliació amb la vida personal i privada, liderar no pot anar en contra de la sostenibilitat de la vida. Cal, llavors, trobar noves mirades i construir nous relats i experiències al voltant de qüestions tan rellevants com l’amor, les relacions, les cures, la relació amb el nostre cos, les maternitats i la criança. Hi ha la creença que el lideratge efectiu és aquell que s’exerceix marginant la vida privada i desconnectant de la vulnerabilitat, l’emoció i d’altres aspectes fonamentals de l’ésser humà. Volem posar-lo en qüestió. Amb aquest curs volem promoure el lideratge que permet estar connectades amb nosaltres mateixes, de manera integral. D’aquesta manera exercirem la nostra capacitat d’incidir d’una manera efectiva i, al mateix temps, humana i responsable cap als altres, cap a nosaltres i cap al planeta (si és que es pot separar). https://filalagulla.org/formacions/20…