📁 Veure tots

Com programar una app de control d’aforament amb App Inventor

Tutorial fàcil pas a pas per programar amb App Inventor una aplicació senzilla amb un botó i un contador que
conti quantes vegades fem clic al botó i ens indiqui quan hem arribat a un límit preestablert, interessant més pel seu valor didàctic que pel seu valor pràctic, ja que ens serveix d’introducció a la programació amb bucles, disjuntives i condicions. Partim de la feina feta en el vídeo anterior “Com programar una aplicació contadora de clics amb App Inventor”