📁 Veure tots

Com suprimir, eliminar o esborrar i quina seria la diferència en Excel

Petit tutorial per suprimir, eliminar o esborrar cel·les, contingut de cel·les i/o formats i per entendre la diferència entre suprimir,
eliminar i esborrar en Microsoft Excel (amb altres fulls de càlcul seria semblant). http://ja.cat/videoscompetic