📁 Veure tots

Comentari de text📰 #1: lectura comprensiva🔍

Bon dia, blauets! 💙 Iniciam una nova sèrie de vídeos: com fer un comentari de text de principi a fi. En
aquest primer apartat, farem una lectura comprensiva del text per, més endavant, ja anar a la recerca de les paraules clau. Com tot el que faig, està editat amb afecte. Consultau el vídeo del comentari de text per saber tota la part prèvia! https://youtu.be/bVdHvZZXbBM Aquí vàrem deixar la feina a mig fer; aquesta vegada l’acabarem! Salut!