📁 Veure tots

Consell per preparar les proves de valencià: canals de YouTube!

Consells per a la preparació de les proves de valencià de la JQCV, CIEACOVA o Escola Oficial d’Idiomes dels nivells
B1, B2, C1 o C2. Nou web amb materials: www.aprenvalenciaenlinia.com Vídeo en col·laboració amb ​⁠@OndaAyuntamiento