Conveni del Lleure

Declaracions de Jordi Román, President de la Comissió de Lleure de la Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya) Cap
de Recursos Humans de la Fundació Catalana de l’Esplai, sobre el conveni del lleure