📁 Veure tots

Creem grans enginys amb la Rosa Pionera i Strawbees

El projecte BIBLIOTECH té l’objectiu de reactivar i enriquir les biblioteques escolars. Alhora, vol reivindicar que tot infant i adolescent
té el dret de gaudir d’aquest espai educatiu imprescindible. Les noves tendències, necessitats i expectatives de les comunitats educatives ens dibuixen unes biblioteques escolars on el foment del gust per la lectura convergeix amb el desenvolupament d’aprenentatges i les noves alfabetitzacions digitals i mediàtiques. Apostem per unes biblioteques escolars que siguin el cor de les transformacions educatives actuals dels centres educatius. Espais contemporanis i vibrants on es generen noves oportunitats de lectura, experimentació i socialització. En aquesta situació d’aprenentatge l’alumnat explorarà el món de l’enginyeria i la creativitat. A partir de les aventures de la Rosa Pionera, hauran de construir estructures originals, des de mitjans de transport fins a mega estructures, amb l’objectiu de resoldre reptes pràctics i expressar-se oralment sobre les seves creacions. Aquesta situació d’aprenentatge fusiona la creativitat literària amb l’aprenentatge pràctic, proporcionant als infants una experiència memorable que estimula la imaginació, la col·laboració i la resolució de problemes. #BiblioTech #SituacionsAprenentatge #ODS #reimaginem #biblioteca #Maker #Steam #Equitat #TreballEquip #metacognició #Competències #CompetènciesClau #CicleInicial #AlfabetitzacionsMultiples #Creativitat #Avaluació #Strawbees #Literatura #enginyeria #imaginació #ActivityBox #estructures #MitjantsTransport #invents #Sierpinski #piramides