📁 Veure tots

CURS INTENSIU DE PSICOS

CURS INTENSIU DE PSICOS A LES TARDES Què? Curs de 20 hores per preparar la prova de tests psicotècnics d’oposicions a la
funció pública incloent 2,5 h de tècniques de gestió de l’estrés. Quan? • Dies 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 i 21 de desembre. Horari de 18.00 a 20.30 h. On? Classes on-line amb l’aplicació de Zoom Preu: • 95 €. L’import de la matrícula es retornarà: o 100% si s’anul·la la inscripció una setmana abans d’iniciar el curs o 50% si s’anul·la durant l’última setmana abans d’iniciar el curs o A partir de la primera classe, no es retornarà l’import del curs. Pagament: • Via transferència bancària al número: ES62 3025 0017 4014 0004 2733 de la Caixa d’Enginyers. • Assumpte: Nom alumne + nom del curs (IP/008) Inscripció: • Mitjançant el formulari a la web: https://form.jotform.com/233321361666352 que inclou l’espai per adjuntar comprovant de la transferència de 95 €. • La matrícula es farà per ordre d’inscripció. • Places limitades (25) Temari: • Presentació. Operacions bàsiques. • Sèries de números i lletres. • Fraccions i regles de 3. • Percentatges, taules i gràfics. • Sèries de figures. Matrius de figures. • Raonament espacial de 2 i 3 dimensions. • Problemes de càlcul. Raonament verbal. Atenció i fatiga. Metodologia: • Abans de la sessió s’enviarà un mail amb exercicis d’exàmens oficials dels últims anys o molt similars sobre la matèria que es tractarà a la classe amb la intenció que l’alumnat els faci i practiqui per veure quins dubtes li sorgeixen. • A la classe s’explicaran els trucs per fer els diferents tipus d’exercicis amb més facilitat i es facilitaran alguns exercicis més per practicar. Condicions • Les classes NO queden gravades. • Una classe es pot recuperar en un altre curs de les mateixes característiques segons el calendari de les altres formacions. NO es retornen diners per les classes a les que no s’assisteix. • Si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes, no es farà el curs i es retornaran els diners de la matrícula.