📁 Veure tots

Dibuix Canigo. Mòdul de la Mirada Tàctil. Casa Museu Verdaguer. Folgueroles

Canigó, es presenta a través d’un fragment del poema i un croquis de la muntanya realitzat pel poeta … Canigó
(1886) és un poema de dotze cants i un epíleg que narra els orígens llegendaris de Catalunya. Gentil, fill de Tallaferro, poc després de ser nomenat cavaller és seduït per les fades que viuen al Pirineu i abandona les seves obligacions militars per unir-se sentimentalment amb Flordeneu.