📁 Veure tots

Dossier_Org_matèria-Calor.17) 50g d’un material desconegut

Problemes d’intercanvi de calor.