📁 Veure tots

EDhack Mataró | Resum de la jornada

Donar resposta als reptes socials i educatius que ens presenta la digitalització és una responsabilitat de tots i totes i
fer-ho des de la col·laboració, l’intercanvi de sabers i experteses enfocades a l’acció esdevé un format idoni per arribar a oferir noves solucions, i transformar les idees en projectes que siguin beneficiosos per a la comunitat. Amb aquest propòsit, sorgeix el projecte EDhack Mataró per fer de la ciutat un laboratori creatiu, que sigui un motor impulsor de noves solucions que generin més i millors oportunitats socials en relació a l’#EquitatDigital