📁 Veure tots

Edició d’un avatar a Spatial

Tutorial sobre com editar un avatar a Spatial i com vincular-hi un personatge creat amb Ready Player Me. S’hi comenta
també com es pot exportar una imatge en 2D i en 3D de l’avatar.