📁 Veure tots

EIX RADICAL – Concepte i exemples de com trobar-los

Després de veure el concepte de potència i utilitzar-lo per explicar la inversió, ara anem a explicar el concepte d’EIX
RADICAL per poder utilitzar la potència per resoldre les tangents d’Apol·loni. L’eix radical és el lloc geomètric dels punts del pla que tenen la mateixa potència respecte de dues circumferències. En aquest vídeo s’explica: 1.- Eix radical entre dues circumferències secants, es la recta que uneix els dos punts d’intersecció entre circumferències i és perpendicular a la recta que uneix els centres. 2.- Eix radical entre DUES CIRCUMFERÈNCIES TANGENTS, és la recta tangent a les circumferències pel punt de tangència entre aquestes. 3.- Eix radical entre CIRCUMFERÈNCIES EXTERIORS (no tenen punts en comú), hi ha dues maneres de fer-ho: – Recta que uneix el punt mig entre punts de tangència de les rectes tangents exteriors entre aquestes circumferències. – Si tracem una circumferència auxiliar secant a les dues i trobem els dos eixos radicals, el punt d’intersecció serà un punt de l’eix radical que és perpendicular a la recta entre centres de les circumferències. 4.- Eix radical d’una recta tangent a les circumferències, és la mateixa recta tangent, ja que comparteixen un punt d’aquesta. 5.- Eix radical de les circumferències que passen per dos punts A i B, és la recta que uneix aquests dos punts, ja que són punts en comú entre totes les possibles circumferències. ÍNDEX DE CONTINGUTS 00:00 Què farem? 00:32 Eix radical com a lloc geomètric 00:58 Recordem el concepte de potència 01:57 Eix radical entre CIRCUMFERÈNCIES SECANTS 03:25 Eix radical és perpendicular a la recta entre centres de les circumferències 03:58 Eix radical entre CIRCUMFERÈNCIES TANGENTS 04:32 Eix radical entre CIRCUMFERÈNCIES EXTERIORS, no tenen punts en comú 04:44 Mètode 1: a partir de les tangents exteriors 04:56 Tracem les tangents exteriors 05:44 L’eix radical és la recta que uneix els punts mitjos entre punts de tangència 06:50 Mètode 2: eix radical mitjançant una circumferència auxiliar secant a les dues 07:17 Tracem dos eixos radicals amb la circumferència auxiliar 07:51 El punt d’intersecció és un punt de l’eix radical perpendicular a la recta entre centres 08:23 Eix radical d’una RECTA TANGENT a les circumferències 09:36 L’eix radical serà sempre la recta tangent 09:54 L’eix radical de circumferències que passen per DOS PUNTS 11:12 L’eix radical és la recta que passa pels dos punts A i B 11:44 Resum de com trobar l’eix radical Espero que aquests vídeos que us comparteixo us facin servei, si creus que hi ha alguna errada o vols suggerir alguna millora, t’agrairia que em deixis un comentari. Ens veiem pel canal. Josep Iglesias