📁 Veure tots

El Decret d’educació inclusiva: aportacions i limitacions. Raquel Miño i Paula Lozano. Anuari 2022

La Raquel Miño i la Paula Lozano, coautores de l’Anuari 2022, ens expliquen el plantejament i les principals propostes del
seu capítol “El Decret d’educació inclusiva: aportacions i limitacions per a garantir l’equitat educativa”. Més informació https://fundaciobofill.cat/publicacions/educacio-inclusiva #Anuari2022 Garantir la inclusió educativa sembla un dret bàsic de tot l’alumnat escolaritzat en el sistema educatiu català, tal com plasma el darrer decret d’educació inclusiva (150/2017). Certament, aquest ha contribuït discursivament a un canvi de mirada sobre la diversitat i l’aprenentatge. Ara bé, en aquest capítol plantegem fins a quin punt el desplegament del decret ha comportat que es compleixi el principi d’educació inclusiva, entès com la dotació d’oportunitats educatives a tot l’alumnat en igualtat de condicions. A partir de les veus de professionals de l’educació que estan experimentant l’aplicació del decret d’inclusió en la quotidianitat de les seves aules, identifiquem les aportacions, però també les dificultats i les limitacions del mateix. Entre elles, plantegem les dificultats que troben als centres públics en acompanyar les famílies i l’alumnat més vulnerable en les condicions actuals; les controvèrsies de crear itineraris educatius i d’aprenentatge; i la necessitat d’oferir un altre tipus de formació al professorat. Mesures: – Elaborar mecanismes d’avaluació de la implementació del decret d’educació inclusiva a partir de l’escolta activa dels professionals de l’educació dels centres que configuren el sistema educatiu. – Enfortir la xarxa de professionals, institucions i recursos educatius que es vol desplegar a partir del decret, sumant els recursos econòmics necessaris i creant figures de professionals que es dediquin a la coordinació entre escoles i serveis socials; entre institucions educatives i altres entitats; entre escola primària i secundària i entre Departaments. – Incloure a l’equip de professionals de tots els centres públics d’educació primària i secundària un/a expert/a d’educació especial que alhora treballi a l’EAP i que disposi d’un contracte a jornada complerta per dedicar-se a un únic centre i coordinar-se amb la resta de professionals de l’EAP de zona. – Millorar els programes de formació inicial i continuada dels professionals de l’educació, fomentant formacions entre iguals i intercanvis d’experiències entre institucions educatives. – Ampliar el ventall d’oportunitats educatives a l’ESO, afavorint activitats més connectades amb les realitats i les necessitats de l’alumnat. – Augmentar les hores del professorat destinades a la coordinació docent amb altres professionals i a establir vincles amb alumnat i famílies.