📁 Veure tots

El maletí digital, innovant per augmentar la capacitat resolutiva de l’atenció primària

Un dels projectes que han permès augmentar la capacitat resolutiva de l’atenció primària ha estat la incorporació del maletí digital
als equips. Aquest és un bon exemple d’innovació nascuda en un context de pandèmia com l’actual, ja que aprofita tots els avantatges de la telemedicina i els potencia per seguir oferint una atenció de qualitat. Amb el maletí digital és possible recollir les dades del perfil personal de cada pacient i transmetre-les a un professional sanitari perquè pugui emetre un diagnòstic a través d’un xat o una trucada de vídeo. Consta d’un pulsioxímetre de dit, un tensiòmetre, un termòmetre, un otoscopi, un dermatoscopi i un estetoscopi, encara que és una eina que, com expliquen la Lídia Giménez Nogales i la Krystel Sturlese Gimeno, infermeres de l’EAP Castelldefels i de l’EAP Can Vidalet d’Esplugues del Llobregat, és adaptable segons els requeriments del lloc o el projecte concret. “Teníem molts pacients a domicili que havien fet una davallada funcional per la pandèmia i, per això, era molt important poder seguir atenent-los. El maletí digital ens permet transportar de manera fàcil totes les eines que necessitem”. La Lídia afegeix que, al cap i a la fi, “digitalitzar l’atenció primària amb eines com el maletí digital és una ajuda per a millorar la pràctica assistencial”.