📁 Veure tots

El polígon estrellat – A partir de l’hexàgon, 12 puntes – Tasca 7.b

En aquesta tasca es treballen els polígons estrellats a partir de la circumferència es deixa un enllaç a un vídeo
explicatiu de com fer l’activitat. Heu de dibuixar una circumferència centrada dins d’un marc de 1cm de radi 8cm i fer divisions iguals de com a mínim el doble de l’hexàgon o de l’octàgon, es deixa enllaç a dos vídeos que ensenyen com fer-ho…. – Polígon estrellat de 16 vèrtexs, cada 5. – Polígon estrellat de 12 vèrtexs, cada 5. Procediment: utilitzar com a base un full blanc o làmina (3 en total), fer un rectangle de contorn a 1cm de les vores del full, trobem el centre amb les diagonals per fer una circumferència de radi 8cm, Dibuixem els vèrtexs d’un hexàgon o un octàgon i després mitjançant bisectrius dividim cada sector per la meitat de tal manera que tindrem el doble de vèrtexs. Finalment a partir d’un vèrtex hem d’unir amb un altre desplaçant-nos sempre els mateixos vèrtexs. Ha de ser un número que no sigui divisor del nombre de vèrtexs. Ens veiem pel canal. Josep Iglesias