📁 Veure tots

El repte de l’orientació accessible, equitativa i de qualitat – Màrius Martínez

En Màrius Martínez @MariusMartinez6 en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a href="http://www.edupost2015.cat/"
target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), planteja com a repte principal aconseguir una orientació accessible, equitativa i de qualitat. Per a això planteja una orientació accessible no només als centres educatius sinó a nivell de territori i per a aconseguir-ho proposa introduir l’orientació al currículum i basar-la en l’apoderament de la persona. Pel que fa a l’equitat el repte de l’orientació és lluitar contra les barreres, ja que si formes part d’un col·lectiu vulnerable per qualsevol raó, estàs fora perquè tens menys oportunitats. Però sovint aquestes barreres són estructurals i no es pot lluitar individualment. Cal una cultura col·laborativa que treballi en xarxa. Una col·laboració entre les famílies, l’escola, els agents del territori i naturalment, l’alumnat. I finalment, pel que fa a la qualitat, el repte és definir un model de consens, no prescriptiu sinó inspirador i per a això, cal definir rols, estàndards i funcions. «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO. Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats. Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015