📁 Veure tots

Equació de 1er grau amb Valor absolut ( IV )

És un exercici més d’equacions de 1er grau amb 1 valor absolut, en aquest cas amb només una solució vàlida,
tal com comprovem gràficament.