📁 Veure tots

Equacions de 2on grau completes i incompletes.

Presentació de les Equacions de segon grau, la fòrmula general per a la seva resolució, i els casos específics d’equacions
de segon grau incompletes. (malgrat que totes aquestes equacions es poden simplificar prèviament, he optat per no fer-ho en aquest estadi, per a fer més fàcil la comprensió dels diferents tipus d’equacions incompletes).