ESPOT FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Espot de la campanya “Encerta l’Estiu-Un estiu per a tothom!” de la Fundació Catalana de l’Esplai