📁 Veure tots

Estudis de base poblacional de l’esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA). 2 de 2

Ponència de la 3a Jornada de Recerca de l’ICS, a càrrec del Dr. Llorenç Caballeria Rovira, coordinador Grup Recerca Malalties
Hepàtiques (GremHAp). Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord.Institut d’Investigació i Recerca en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol