📁 Veure tots

Experiència APS – L’hora del conte

Estudiants del Grau d’Educació Infantil de la Universitat de Barcelona dinamitzen “L’hora del conte” de la Biblioteca de Sant Adrià
de Besòs. Posen en pràctica continguts curriculars, prenen contacte amb infants i donen suport en aquesta activitat. Més informació: www.aprenentatgeservei.cat @apscatalunya #aprenetatgeservei #APS