📁 Veure tots

Explosions d’hidrogen al laboratori

En aquest vídeo veiem com generar hidrogen al laboratori per la reacció de l’àcid clorhídric amb l’alumini. Tot seguit veiem
diferents explosions d’hidrogen en un matràs Erlenmeyer i en un globus. En este vídeo vemos cómo generar hidrógeno en el laboratorio por la reacción del ácido clorhídrico con el aluminio. A continuación vemos diferentes explosiones de hidrógeno en un matraz Erlenmeyer y en un globo